WIELKA ENCYKLOPEDIA GÓR I ALPINIZMU IV tom GÓRY AMERYKI.

 

130,00 zł

pod red. Małgorzaty i Jana Kiełkowskich
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
848
Wydawnictwo:
STAPIS
Wymiary:
170 x 250 mm
Stan produktu:
NOWY
Czwarty tom Wielkiej encyklopedii gór i alpinizmu (WEGA) poświęcony jest górom Ameryki. Podobnie jak poprzednie części encyklopedii, jest specjalistycznym opracowaniem przeznaczonym jednak nie tylko dla alpinistów, lecz także dla szerszego kręgu odbiorców zainteresowanych problematyką górską i alpinistyczną. Zawiera około 3700 haseł, 236 map (opracowanych specjalnie dla tej encyklopedii) i 598 ilustracji – czarno-białych w tekście oraz kolorowych, które zamieszczono w trzech wkładkach.
Przedstawiono w nim wszystkie łańcuchy i pasma górskie znajdujące się na obszarach obu Ameryk oraz ważniejsze masywy, szczyty, lodowce i doliny, z krótką geograficzną i topograficzną charakterystyką oraz zarysem eksploracji. Opisano również interesujące rejony skałkowe, a także inne charakterystyczne obiekty górskie, wyżynne i skalne. Nie pominięto rzek górskich, parków narodowych ani miejscowości.
Przy doborze haseł brano pod uwagę przede wszystkim znaczenie alpinistyczne obiektów górskich, ale także geograficzne, historyczne i kulturowe. Ważnym kryterium dodatkowym były ich związki z działalnością polską. Udziałowi Polaków w eksploracji rejonów górskich Ameryki poświęcono dużo uwagi i miejsca, starając się odnotować wszystkie ważniejsze polskie dokonania w górach obu kontynentów.
Prace nad encyklopedią rozpoczął Piotr Kasprowski w 1997 r. W marcu 2000 r. zmieniła się redakcja i całość spraw redakcyjnych objęli Małgorzata i Jan Kiełkowscy. Częściowo zmienił się też zespół autorski. Zakres encyklopedii został rozszerzony i ostatecznie ukaże się ona w siedmiu tomach. Tom I, obejmujący sprawy ogólne, właśnie się ukazał. Kolejne tomy będą wydawane w cyklu 10-miesięcznym.
Następne wydawane będą w kolejności: t. II – Azja, t. III – Europa, t. IV – Ameryka, t. V – Afryka, Australia i Antarktyda, t. VI – Biogramy, t. VII – Suplement, słownik i indeks
Zespół autorski Petyr Atanasow, Jerzy Grodzicki, Rafał Kardaś, Jan Kiełkowski, Małgorzata Kiełkowska, Aleksander Kwiatkowski, Janusz Kurczab, Marek R. Lipiński, Krzysztof Sas-Nowosielski, Michał Ronikier, Mieczysław Rożek, Ryszard Wiktor Schramm, Wojciech Wajda, Wiktor Bolek, Andrzej Kozik, Adam Polonius, Bogdan Zemanek, Jerzy Zygmunt
Części I – Ogólna, II – Azja, III – Europa, IV – Ameryka, V – Afryka, Australia, Antarktyda, VI – Biogramy, VII – Suplement, słownik i indeks
Wszystkie części zawierają liczne ilustracje, mapy, plany i tabele.

REKLAMA

REKLAMA

Czytaj inne artykuły

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020