„Świątynia czarnych chmur” na Targanej Turni w Tatrach

Pod koniec sierpnia słowackiemu zespołowi Miroslav Sim – Ivan Staroň udała się sztuka wytyczenia nowej drogi w Tatrach. Nowość znajduje się na mało znanej lecz ładnej, południowo-zachodniej ścianie Targanej Turni (od strony Doliny Batyżowieckiej).

Południowo-zachodnia ściana Targanej Turni; fot. james.sk

 

Patrząc z doliny Batyżowieckiej, Targana Turnia i jej południowo-zachodnia ściana znajdują się w grani, ogólnie rzecz biorąc na prawo od Batyżowieckiego Szczytu – pomiędzy nim, a Zadnim Gerlachem. Jednak uwaga większości wspinaczy w Dolinie Batyżowieckiej koncentrują się na południowej ścianie Batyżowieckiego Szczytu i zachodniej ścianie Gerlacha, stąd do dzisiaj urokliwa ściana Targanej Turni pozostawała pomijana. Niemalże – jak dotąd wiodła nią tylko jedna droga [Bakoš – Petrík – Neumann VA1, 1971 r.]. W sierpniu bieżącego roku zespół Sim – Staroň wspiął się tą linią i stwierdził, że można, a nawet trzeba tu wrócić, by wytyczyć swoją wspinaczkę. Za pierwszym podejściem (na początku sierpnia) udało się im przejść jedynie 1,5 wyciągu – dalszym postępom przeszkodziła „psychiczna blokada“. Wspinacze wrócili pod koniec miesiąca, 27 sierpnia, i… droga powstała! Trzeci wyciąg Miro pokonał wstępnie techniką hakową, a Ivan założył asekurację, wyczyścił chwyty i przeszedł trudności – choć nie do końca czysto. Okazało się, że czwarty i piąty wyciąg drogi oferują piękne wspinanie.

W trudniejszym miejscu drugiego wyciągu drogi; fot. james.sk

Drogę zespól ukończyli na turniczce przed głównym wierzchołkiem. Stąd można zewspinać się na przełączkę i następnie wejść na szczyt sąsiednią drogą (wspomnianą powyżej), albo też zjechać nową linią.

 

Fototopo drogi; fot. james.sk

Jak donoszą autorzy, powstała droga jest piękna. Wyrażają nadzieję, że nie będzie długo czekać na pierwsze powtórzenie, jak i na pierwsze przejście w pełni klasyczne. A to brzmi niczym zaproszenie ;).

 

Gratulując słowackim wspinaczom świetnego przejścia zachęcamy oczywiście do skorzystania z tego zaproszenia!

Schemat nowej drogi oraz linia sąsiedniej, do tej pory jedynej na tej ścianie; fot. james.sk

 

Nowa droga w Tatrach:

Targana Turnia, ściana południowo-zachodnia (z Doliny Batyżowieckiej)

V chráme čiernych oblakov [W świątyni czarnych chmur] VII, 5 wyciągów;

1 przejście: Miroslav Sim – Ivan Staroň,  27.08.2020;

czas: 7 godzin

 

Piotr Michalski

REKLAMA

REKLAMA

Czytaj inne artykuły

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020